Kəndlər
  • Daşaltı (Şuşa) — Şuşa rayonunda kənd.
  • Daşaltı (İran) (en:Dashaltu) — İranda kənd.
  • Daşaltı (Qoşaçay) — İranda kənd.
  • Daşaltı — İrəvan quberniyasının Şərur-Dərələyəz qəzasında, indiki Paşalı (Əzizbəyov, Vayk) rayonu ərazisində kənd.
  • Daşaltı (xaraba kənd) — İrəvan quberniyasının Şərur-Dərələyəz qəzasınında, indiki Ermənistanın Paşalı (Əzizbəyov, Vayk) rayonunda kənd.
Digər