Erməni əlifbası
Ա
Ayb
Բ
Ben
Գ
Gim
Դ
Da
Ե
Yeç
Զ
Za
Է
E
Ը
It
Թ
To
ժ
Je
Ի
İni
Լ
Lün
Խ
Хе
Ծ
Tsa
Կ
Ken
Հ
Ho
Ձ
Dz
Ղ
Ğat
Ճ
Tçe
Մ
Men
Յ
Yi
Ն
Nu
Շ
Şa
Ո
Vo
Չ
Ça
Պ
Pe
Ջ
Ce
Ռ
Ra
Ս
Se
Վ
Vev
Տ
Tün
Ր
Re
Ց
Tso
Ւ
Hün
Փ
Pür
Ք
Ке
Օ
О
Ֆ
Fe
     

Դ, դ (səslənməsi: da, erm. դա) — erməni əlifbasının dördüncü hərfi. Orta əsrlərdə "yerkatagir", "qraçagir", "notrgir", "şxagir" yazı üslublarında istifadə edilmişdir.

Unicode nömrəsi:

  • böyük hərf Դ : U+0534
  • kiçik hərf դ : U+0564

Həmçinin bax

redaktə