Çevrə qövsü

(Dairə qövsü səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Çevrə qövsüçevrənin üst-üstə düşməyən iki nöqtəsi arasında qalan hissəsidir.

Çevrə qövsünün uzunluğunu l ilə, mərkəzi bucağı m ilə, diametri d ilə, radiusu r ilə, çevrənin uzunluğunu L ilə işarə etsək, çevrə qövsünün uzunluğu aşağıdakı kimi hesablanar:

l = (m/360) L = (m/360) 2r = (m/360) d.

3,14 (Pifaqor sabiti. = L / d).

İstinadlarRedaktə