Davamlılıq tənliyi

Davamlılıq tənliyi, axdığı boru içərisindəki duruların (mayelərin) axını, onu qoruyub saxlayan bir tənlikdir. Kütlə, enerji, impuls, elektrik yükü və digər təbii miqdarlar lazımi şəraitdə saxlanıldığı üçün müxtəlif fiziki hadisələri davamlılıq tənliyi ilə təsvir etmək olar. [1]

Sıxılmış durular için davamlılıq tənliyiRedaktə

 

burada; [1]

  : Sıxlıq ,

  Durunun sürəti ,

  : Məhdud ( Enkesit ) vektorial sahədir .

Sıxılmayan durular için davamlılıq tənliyiRedaktə

 

burada; [1]

  Durunun sürəti ,

  : Məhdud ( Enkesit ) vektorial sahədir .

MənbəRedaktə

  1. 1 2 3 İngilizce Vikipedi Continuity equation maddesi