Dodekaedr

Dodecahedron.gif

Dodekaedr düzgün çoxüzlü. Üzlərin sayı-12 Forması-beşbucaqlı Tillərin sayı-30 Təpə nöqtələrin sayı-20 bir nöqtədən çıxan tillərin sayı-3

  • Həcm:


  • Səthin sahəsi:
  • V-Həcm
  • S-Səthin sahəsi
  • R-Xaricə çəkilmiş çevrənin radiusu
  • r-Daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu