Düzgün çoxüzlülər

Düzgün çoxüzlülər

Çoxüzlünün növü Üzlərin sayı Forması Tillərin sayı Təpə nöqtələrin
sayı
Bir nöqtədən çıxan
tillərin sayı
Tetrahedron.svg Tetraedr
4
üçbucaq
6
4
3
Hexahedron.jpg Kub
6
kvadrat
12
8
3
Octahedron.svg Oktaedr
8
üçbucaq
12
6
4
Dodecahedron.svg Dodekaedr
12
beşbucaqlı
30
20
3
Ikosaeder-Animation.gifİkosaedr
20
üçbucaq
30
12
5