Düzgün çoxüzlülər

Düzgün çoxüzlülər

Çoxüzlünün növü Üzlərin sayı Forması Tillərin sayı Təpə nöqtələrin
sayı
Bir nöqtədən çıxan
tillərin sayı
Tetraedr
4
üçbucaq
6
4
3
Kub
6
kvadrat
12
8
3
Oktaedr
8
üçbucaq
12
6
4
Dodekaedr
12
beşbucaqlı
30
20
3
İkosaedr
20
üçbucaq
30
12
5