Doj (it. doge — mənası «rəhbər, başçı») — orta əsrlərdə aşağıdakı italyan dəniz respublikalarında seçki əsasında təyin olunan ali rəhbər tituldur: