Ekstrapolyasiya (lat. extrā - xaricdə, kənarda, arxada, istisna olmaqla və lat. polio - düzgün, dəyişdir[1]) — riyaziyyat və statistikada, funksiyanın verilmiş qiymətlər arasında deyil, verilmiş intervaldan kənarda yaxınlaşdırıldığı xüsusi yaxınlaşma növü. Başqa sözlə, ekstrapolyasiya funksiyanın qiymətlərinin təxmini müəyyən edilməsidir nöqtələrində , seqmentdən kənarda uzanır , nöqtələrdəki dəyərlərinə görə .

Daha ümumi mənada ekstrapolyasiya obyekt və ya hadisələrin hər hansı bir hissəsi ilə bağlı çıxarılan nəticələrin bu obyektlərin və ya hadisələrin bütün toplusuna, eləcə də onların hər hansı digər hissəsinə ötürülməsidir [1] .

  1. 1 2 Экстраполяция[ölü keçid] // Новейший философский словарь. Сост. А. А. Грицанов. — Мн.: Изд. В. М. Скакун, 1998. — 896 с.