Endosperm

Wheat-kernel nutrition.png

Endosperm — mayalanma zamanı ətrafında ən çiçəkli bitkilər toxum daxilində istehsal olunan toxuma.