Etnonim (yun. έθνος — qəbilə, xalqόνυμα — ad) — xalqların, millətlərin, qəbilələrin, qəbilə birliklərinin və etnik birliklərin adı.