Eyfel qülləsi üzərinə yazılmış 72 şəxsin adı

(Eyfel qülləsində adı yazılmış 72 şəxsin adı səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)
Eiffel Tower (72 names).jpg
 
Adların qüllədə yerləşdiyi yer

Yerləşdiyi yerRedaktə

  • Eyfel qülləsinin şimal-şərq tərəfi (La Bourdonnais tərəfi kimi də bilinir. La Bourdonnais Parisin bir hissəsidir.)
  • Cənub-şərq tərəfi ( Militari məktəbi tərəfi kimi də bilinir.)
  • Cənub-qərb tərəfi (Grenelle tərəfi kimi də bilinir.)
  • Şimal-qərb tərəfi ( Trokadero tərəfi kimi də bilinir.)
Görünən adı Tam adı Peşəsi Yerləşdiyi yer Portret
SEGUIN Marc Seguin mühəndis
ŞQ01
 
LALANDE Jérôme Lalande astronom
ŞQ02
 
TRESCA Henri Tresca mühəndis və mexanik
ŞQ03
 
PONCELET Jan Viktor Ponsele geometriyaçı
ŞQ04
 
BRESSE Jacques Antoine Charles Bresse hidravlik mühəndis
ŞQ05
 
LAGRANGE Jozef Lui Laqranj riyaziyyatçı
ŞQ06
 
BELANGER Jean-Baptiste-Charles-Joseph Bélanger riyaziyyatçı və hidravlik mühəndis
ŞQ07
 
CUVIER Jorj Küvye naturalist
ŞQ08
 
LAPLACE Pyer Simon Laplas riyaziyyatçı və astronom
ŞQ09
 
DULONG Pierre Louis Dulong kimyaçı və fizik
ŞQ10
 
CHASLES Michel Chasles geoloq
ŞQ11
 
LAVOISIER Antuan Lavuazye kimyaçı
ŞQ12
 
AMPERE Andre Mari Amper riyaziyyatçı və fizik
ŞQ13
 
CHEVREUL Mişel Ejen Şevröl kimyaçı
ŞQ14
 
FLACHAT Eugène Flachat mühəndis
ŞQ15
 
NAVIER Claude-Louis Marie Henri Navier riyaziyyatçı
ŞQ16
 
LEGENDRE Adrien Mari Lejandr riyaziyyatçı
ŞQ17
 
CHAPTAL Jean-Antoine Chaptal aqronom və kimyaçı
ŞQ18
 
JAMIN Jules Jamin fizik
CQ01
 
GAY-LUSSAC Joseph Louis Gay-Lussac kimyaçı
CQ02
 
FIZEAU Hippolyte Fizeau fizik
CQ03
 
SCHNEIDER Eugène Schneider sənayeçi
CQ04
 
LE CHATELIER Louis Le Chatelier mühəndis
CQ05
 
BERTHIER Pierre Berthier mineroloq
CQ06
 
BARRAL Jean-Augustin Barral aqronom, kimyaçı, fizik
CQ07
 
DE DION Henri de Dion mühəndis
CQ08
GOUIN Ernest Goüin mühəndis və sənayeçi
CQ09
 
JOUSSELIN Louis Didier Jousselin mühəndis
CQ10
BROCA Paul Broca fizik və antropoloq
CQ11
 
BECQUEREL Antoine César Becquerel fizik
CQ12
 
CORIOLIS Gaspard-Gustave Coriolis mühəndis və alim
CQ13
 
CAIL Jean-François Cail sənayeçi
CQ14
 
TRIGER Jacques Triger mühəndis
CQ15
 
GIFFARD Henri Giffard mühəndis
CQ16
 
PERRIER François Perrier coğrafiyaçı və riyaziyyatçı
CQ17
 
STURM Jacques Charles François Sturm riyaziyyatçı
CQ18
 
CAUCHY Auqusto Koşi riyaziyyatçı
CŞ01
 
BELGRAND Eugène Belgrand mühəndis
CŞ02
 
REGNAULT Henri Victor Regnault kimyaçı və fizik
CŞ03
 
FRESNEL Augustin-Jean Fresnel fizik
CŞ04
 
DE PRONY Gaspard de Prony mühəndis
CŞ05
 
VICAT Louis Vicat mühəndis
CŞ06
 
EBELMEN Jacques-Joseph Ebelmen kimyaçı
CŞ07
 
COULOMB Şarl Kulon fizik
CŞ08
 
POINSOT Lui Puanso riyaziyyatçı
CŞ09
 
FOUCAULT Léon Foucault fizik
CŞ10
 
DELAUNAY Charles-Eugène Delaunay astronom
CŞ11
 
MORIN Arthur Morin riyaziyyatçı və fizik
CŞ12
 
HAUY René Just Haüy mineroloq
CŞ13
 
COMBES Charles Combes mühəndis və metallurq
CŞ14
 
THENARD Louis Jacques Thénard kimyaçı
CŞ15
 
ARAGO François Arago astronom və fizik
CŞ16
 
POISSON Simeon Deni Puasson riyaziyyatçı və fizik
CŞ17
 
MONGE Gaspard Monge geometriyaçı
CŞ18
 
PETIET Jules Petiet mühəndis
ŞŞ01
 
DAGUERRE Lui Dager rəssam və kimyaçı
ŞŞ02
 
WURTZ Charles-Adolphe Wurtz kimyaçı
ŞŞ03
 
LE VERRIER Urbain Le Verrier astronom
ŞŞ04
 
PERDONNET Albert Auguste Perdonnet mühəndis
ŞŞ05
 
DELAMBRE Jean Baptiste Joseph Delambre astronom
ŞŞ06
 
MALUS Étienne-Louis Malus fizik
ŞŞ07
 
BREGUET Louis Breguet ixtiraçı və fizik
ŞŞ08
 
POLONCEAU Camille Polonceau mühəndis
ŞŞ09
DUMAS Jean-Baptiste Dumas kimyaçı
ŞŞ10
 
CLAPEYRON Émile Clapeyron mühəndis və fizik
ŞŞ11
 
BORDA Jean-Charles de Borda riyaziyyatçı
ŞŞ12
 
FOURIER Jozef Furye riyaziyyatçı
ŞŞ13
 
BICHAT Marie François Xavier Bichat anatomiyaçı və fizioloq
ŞŞ14
 
SAUVAGE François Clément Sauvage mühəndis and geoloq
ŞŞ15
 
PELOUZE Théophile-Jules Pelouze kimyaçı
ŞŞ16
 
CARNOT Lazare Carnot riyaziyyatçı
ŞŞ17
 
LAME Qabriel Lame riyaziyyatçı
ŞŞ18