Faiq Abdullayev (professor)

Faiq Məmmədəli oğlu Abdullayev (26 dekabr 1936, Naxçıvan, Naxçıvan MSSR, Azərbaycan SSR, SSRİ) — texnika elmləri doktoru (1987), professor (1988), "Neftqazavtomat" Elmi-İstehsalat Birliyinin baş direktorunun elmi işlər üzrə sabiq birinci müavini, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası "Avtomatika, Telemexanika, Elektronika" kafedrasının sabiq professoru, AMEA-nın İnformasiya Texnoloqiyaları İnstitutunun baş elmi işçisi. Azərbaycan elmini Çexoslovakiya, Polşa, AlmaniyaFransada keçirilən elmi konqreslərdə təmsil etmişdir.

Faiq Abdullayev
Faiq Məmmədəli oğlu Abdullayev
Faiq M. Abdullayev.PNG
Naxçıvan Ensiklopediyası, Səh. 12
Doğum tarixi 26 dekabr 1936(1936-12-26) (83 yaş)
Doğum yeri Naxçıvan şəh., Naxçıvan M.R.,
Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi Texnoloji proses və istehsalatların avtomatlaşdırılması
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru (1987)
Elmi adı Professor (1988)
İş yeri AMEA İnformasiya Texnologiya İnstitutun
Tanınır AMEA, ADNA, OYU
Mükafatları SSRİ dövlət mükafatı "Qırmızı Əmək Bayrağı" ordeni "Əmək igidliyinə görə" medalı

Elmi nailiyyətləriRedaktə

 • Qeyri-stasionar neft-kimya reaksiya proseslərinin riyazi modelləşdirilməsi, optimallaşdırılması və avtomatlaşdırılması
 • Proseslərin qeyri-statsionarlığını təyin etmək üçün yeni metodun yaradılması
 • Passiv və aktiv təcrübə usullarının çatışmayan cəhətlərini aradan qaldıran əvəzedici planlaşdırılmanın texnoloji proseslərinin identifikasiyasında yeni prinsiplərin yaradılması
 • Qeyri-stasionar texnoloji proseslərin fiziki-kimyəvi kinetik qanunlarına əsaslanan evristik formal-empirik riyazi modelləşdirilmə üsullarının işlənilməsi, kinetik formal-empirik modellərinin parametrlərinin qarşılıqlı əlaqələrinin göstərilməsi
 • Paylanmış parametrli qeyri-stasionar katalitik proseslərin birbaşa variasiya və maksimum prinsipinə əsaslanan optimallaşdırılma məsələsinin inkişafı və etilen, etilbenzon, formalin və s. sənayə tərəfindən istismar olunan texnoloji proseslərində tətbiqi

Elmi əsərləriRedaktə

Onun 239 elmi əsəri vardır. Bunlara monoqrafiyalar, dərs vəsaitləri, tematik icmallar və 70-ə qədər ixtira daxildir. Ən əhəmiyyətlilərindən aşağıdakıları göstərmək olar:

 • Исследование характера технологического процесса с целью выбора направления его автоматизации (Труды V Всемирного конгресса ИФАК, Париж. 1972)
 • Оптимизация Процессов с Изменяюшейся Активностью Катализатора (Баку, Азернешр. 1982) (Monoqrafiya)
 • Исследование Характера Технологического Процесса для Формализации Выбора Направления Автоматизации (Автоматика № 5, Киев. 1983)
 • Оптимизация нестационарных каталитических процессов (Изв. А.Н. Азерб. ССР. 1984)
 • Рекурентный Двухступенчатных Метод Наименьших Квадратов (Автоматика и Телемеханика, № 1. 1985)
 • Связь кинетических параметров Математических моделей с параметрами аппроксимирующего полинома (Материалы V Всесоюзной конференции: "Математические методы в химии", Грозный. 1985)
 • Метод пополняющих планов при периодической оценке параметров математических моделей технологических процессов. 2. Алгоритмы и применения (Изв. А.Н.) Азербайджанской ССР, Баку. 1988)
 • Метод пополняющих планов при периодической оценке параметров математических моделей 1. Основные принципы (Изв. А.Н. Азерб. ССР, Баку. 1988)
 • Numerical Control Method for Distributed Evolutional Systems with Discontinuous Coefficients (14th IFIP Conference on System Modelling and Optimization, Leipzig, GDR. 1989)
 • Proseslərin İdarə Olunması (ADNA-nın mətbəəsi, 2005)
 • Математическое Моделирование и Управление Нестационарными Химико-Технологическими Процессами (Ширваннешр, Баку. 2008)
 • Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemlərinin Layihələndirilməsi fənni üzrə dərs vəsaiti (ADNA-nın mətbəəsi, Bakı. 2011)

MükafatlarıRedaktə

 • 1970 — "Rəşadətli Əməyə görə" medalı
 • 1977 — Qırmızı Əmək Bayrağı Ordeni medalı
 • 1981 — SSRİ Nazirlər Sovetinin mükafatı laureatı

Xarici keçidlərRedaktə