Finnish Singles Chart

Finland's Official List (fin Suomen virallinen lista, isv. Finlands officiella lista) - 1991-ci ildən "ÄKT (IFPI Finland)" tərəfindən tərtib edilən Finlandiya hit paradı.