Fitotoksinlər

Fitotoksinlər — bitki mənşəli toksinlər. Fitotoksikologiya bitkilərin bioloji sitemlərdə zərərli təsirlərə səbəb olan toksik birləşmələrini öyrənən elm sahəsidir. İnsanlar və heyvanların bitkilərlə zəhərlənməsi müxtəlif səbəblərdən baş verə bilər.

  1. Zəhərli bitkilərin təsadüfən qəbul edilməsi
  2. Digər zəhərli orqanizmlərlə ,məs:zəhərli göbələklərlə qarışdırılması
  3. Bitkinin tərkibindəki az miqdarda toksiki birləşmələrin müəyyən həssas insanlarda təsirliliyi
  4. Mikotoksinlərlə kirlənmiç ərzaqların qəbulu.
  5. Bitkinin coğrafi yayılması səbəbi ilə torpağın tərkinbindəki toksiki birləşmələri udması.

MənbəRedaktə

İstinadlarRedaktə