Fobos (mifologiya)

Fobos: Antiq Yunanca Φόβος, "qorxu" mənasına gəlir[1]. Qorxunun və qorxma duyğusunun Tanrısıdır. Müharibə tanrısı Aresin ve Afroditanın oğludur ve 12 Olimpiyalıdan biri deyil. İlahə Enyoya ve qardaşı Deymosa qarşı Ares ilə birlikdə mübarizə aparması ilə tanınır.. Roma mifologiyasındakı qarşılığı Timordur.[2]

Qədim saxsı qbda Fobosun təsviri
Ad Qohumluq əlaqəsi
Dione Nənəsi (Afroditanın anası)
Zeus Babası
Hera Nənəsi
Ares Atası
Afroditaa Anası
Deimos Qardaşı
Anteros Qardaşı
Harmoniya Qardaşı
Himerus Qardaşı
Enyo Bibisi
Fobosun ailə ağacı

[3]

İstinadlar redaktə

  1. Chase, George H. "The Shield Devices of the Greeks." Harvard Studies in Classical Philology. Vol. 13. Cambridge: Harvard U, 1902. 65. Print.
  2. DEIMOS & PHOBOS : Greek Gods of Fear & Terror | Greek Mythology, Deimus, Phobus, W/ Pictures." DEIMOS & PHOBOS : Greek Gods of Fear & Terror | Greek Mythology, Deimus, Phobus, W/ Pictures. N.p., n.d. Web. Mar. 2015.
  3. "DEIMOS & PHOBOS : Greek Gods of Fear & Terror | Greek Mythology, Deimus, Phobus, W/ Pictures." DEIMOS & PHOBOS : Greek Gods of Fear & Terror | Greek Mythology, Deimus, Phobus, W/ Pictures. N.p., n.d. Web. Mar. 2015.