Göy cisimləri və ya astronomik obyektlər - Kosmosda yerləşən əlçatmaz obyektlər. Göy cisimlərinə kometlər, planetlər, meteoritlər, asteroidlər, ulduzlar və digər bu kimi obyektlər aid edilir. Göy cisimlərini öyrənən elm astronomiya adlanır.

Göy cisimlərinin ölçüsü müxtəlifdir. Onlar arasında nəhəng, eləcə də çox kiçik ölçülərə malik olanlar var. Ən böyük ölçülərə malik olanlar ulduzlar, ən kiçikləri isə meteoritlərdir. Göy cisimlərini xüsusiyyətlərinə görə müxtəlif sistemlərdə birləşdirirlər.

Göy cisimləri Sistem Nümunə
Planetlər Ulduz sistemləri Günəş sistemi
Asteroidlər Asteroid qurşağı Günəş sistemində qurşaq (Mars və Yupiterin orbitləri arasında)
Ulduzlar Qalaktikalar "Süd yolu" qalaktikası
Kometlər Komet qurşağı