Gözəllik — estetikanın ən ümumi, ən geniş əhatəli kateqoriyası, estetik qiymətləndirmənin ən mühüm amilidir. O, istisnasız olaraq bütün həyatkainat təzahürlərini, təbiətcəmiyyət hadisələrini, əmək, ictimai münasibətincəsənət sahələrini əhatə edir.

Platon gözəllik haqqındaRedaktə

Qədim Yunanıstanın idealist filosofu, Platon gözəlliyin mənbəyini bu fanu hesab etdiyi maddi aləmdə deyil, ideyalar aləmində, əbədiyyətdə görür. O, belə hesab edir ki. "gözəllik hansı bir görkəmdə, hansı bir məxluqda, yaxud ancaq hansı bir predmetdə isə görünə bilməz". Platon gözəlliyi heç bir real mündəricə daşımayan, sabit, metafizik bir ideya kimi qiymətləndirir

Heraklit gözəllik haqqındaRedaktə

Heraklitə görə "dünyanın ən gözəl quruluşu" və "ən gözəl ahəngdarlıq" əksliklərin vəhədəti və mübarizəsinin nəticəsidir.

Aristotel gözəllik haqqındaRedaktə

Aristotelin fikrincə, "gözəllik və gözəlliyin varlığı" vəhdətdə, gerçəkliyin obyektiv xassəsi, onun qanunauyğunluğunun təzahürü olmalıdır.

ƏdəbiyyatRedaktə

Həmçinin baxRedaktə