Gərginlik (dəqiqləşdirmə)

(Gərginlik səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)
  • Gərginlik (mexanika) — defromasiya olunmuş cismdə xarici qüvvələrin təsirindən yaranan daxili müqavimət parametri.
  • Gərginlik (elektrik) — elektrik sahәsinin bir nöqtәsindәn digәrinә vahid müsbәt yükün yerdәyişmәsi zamanı görülən iş.