• Gərginlik (mexanika) — defromasiya olunmuş cismdə xarici qüvvələrin təsirindən yaranan daxili müqavimət parametri.
  • Gərginlik (elektrik) — elektrik sahəsində yerləşən nöqtələr (A və B) arasında elektrik yüklərinin nəqli zamanı görülən iş.