Geyger sayğacı

Geyger sayğacı Hans Geyger (1882 - 1945) adlı alman fizikin 1908-ci ildə düzəltdiyi alətdir.

Geiger counter.jpg

Geyger sayğacı, Geyger-Müller sayğacı kimi də bilinir, iyonlaşma radiasiyasını ölçə bilən bir növ parçaçıq detektorudur. Geyger sayğacı radiasiyanın varlığını təsbit edə bilən, əldə daşına bilən bir cihazdır. Bu cihaz radiasiyalı mühitdə çıt səsləri çıxarır və mühitdəki radiasiyanın səviyyəsini də ölçə bilir.