Merge-arrows.svg Bu məqalə Cihazlar və qurğular məqaləsinə çox yaxındır və hər ikisinin eyni başlıq altında birləşdirilməsi mümkündür.

Cihaz — insan əməyini tam və ya qismən yüngülləşdirmək üçün istifadə edilən köməkçi qurğu (nəzarət, idarəetmə, tənzimləmə və ölçü təyinatlı).