Həcmli axını ölçən

Həcmli axını ölçən bir mayenin axdığı izin hər hansı bir kəsişməsindən vahid vaxtda keçən mayenin həcmidir.

Bir axan su tərəfindən ötürülən suyun miqdarını təyin edərkən, bir boru sisteminin müxtəlif nöqtələrində ötürülən mayenin miqdarını təyin edərkən və s. yerlərdə istifadə olunur. Hidrologiya, hidravlika, hidroaeromexanikada tez-tez istifadə olunan bir anlayışdır. Ölçüsü həcm/vaxt, adətən istifadə olunan metrik vahidi , ümumi göstərici isə Q hərfidir

Tez-tez istifadə olunan tərifi redaktə

Həcmli axını ölçən (və ya axını ölçən), həcmə əsaslı axın sürəti olaraq müəyyənləşdirilə bilər.[1]

Düsturu redaktə

 

Burada;

" ": Həcmli axını,   vahidində.

" ": Mayenin sürəti,   vahidində.

" ": Bölmə (Kəsik) vektorial sahə,   vahidində

Həmçinin bax redaktə

Metr bölünsün saniyə

İstinadlar redaktə

  1. İngilizce Vikipedi "Volumetric flow rate" maddesi