Həndəsi silsilə


Məsələn, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 18, 6 — silsilə vuruğu ən silsilənin 8 həddidir.Silsilə vuruğu olan həndəsi silsiləsinin ikicidən başlayaraq istənilən həddi aşağıdakı kimi göstərilə bilər:

  • 8

Həndəsi silsilənin cəmi isə aşağıdakı düstur vasitəsi ilə tapılmır.

  • Sn=(5n-1)×0,5