Hərbi gəmilər , ilk növbədə dənizdəki hərbi əməliyyatlar üçün nəzərdə tutulmuş olan gəmi növüdür. Əsasən ticarət gəmilərindən çox fərqli olurlar. Silahlarla təchiz edilməsinin mümkün olması ilə bərabər, kommersiya (ticarət) gəmilərindən fərqli olaraq xəsarətlərə qarşı dözümlü, manevr qabiliyyəti yüksək və sürətli olaraq hərəkət etmək qabiliyyətinə malik olaraq istehsal edilirlər. Kommersiya gəmilərindən fərqli olaraq tipik bir hərbi gəmi sadəcə olaraq silahlar, cəbbəxana və ekipajı üçün ərzaq daşıyır. Əsasən hər hansı bir donanmaya aid olduğu kimi, bəzən xüsusi şirkətlər tərəfindən də istehsal edilmiş olan hərbi gəmilər mövcud olmuşdur. İstehsalı çox qədim zamanlara gedib çıxan bu texnikanın istehsal səbəbi, dənizokeanlarda hərbi əməliyyatlar aparmaq qabiliyyətinə malik olmasıdır.

Bir və üç mərtəbəli hərbi gəmi, İngiltərə, 1728 Cyclopaedia

Hərbi əməliyyatlar vaxtı hərbi gəmi ilə kommersiya gəmisi arasındakı fərq olduqca aşağı düşür. Müharibələr zamanı kommersiya gəmiləri də silahlandırılır və Birinci dünya müharibəsi zamanındakı Q-ship kimi köməkçi hərbi gəmi (İngiliscə: Auxiliary warship) olaraq da istifadə edilir. XVII əsrə kimi bir kommersiya gəmisinin, bir donanma gəmisinin yarısı qədər hərbi gəmi kimi fəaliyyət göstərməsi normal bir hal hesab edilirdi.

Bu vəziyyət XIX əsrdə piratçılıq ilə başa çatdı. Bu dövrdə böyük kommersiya gəmilərini qaleon tipli gəmilər kimi silahlandırmaq normal bir cəhd idi. Hərbi gəmilər ayrıca Fransız Donanması və ya İkinci dünya müharibəsindəki Yaponiya İmperiya donanmasındakı kimi əsgər daşımaq və ya gəmilərə sursat daşımaq məqsədilə də istifadə edilmişdirlər.