Habbl sabiti - sürət artmasının məsafə artımına nisbətini ifadə edir. Onun astronomik mənası, sürət ilə məsafənin mütənasibliyinin bütün qalaktikalar üçün eyni olmasıdır.

Qiyməti redaktə

Hazırda Habbl sabiti 1 000 000 işıq ili üçün

 

İşıq ili - işıq sürətinin bir ildə qət etdiyi yoldur:

 

İstifadə olunduğu yerlər redaktə

Habbl sabiti aşağıdakı hesablamalarda istifadə olunur. Habbl sabitinin qiyməti təqribi də olsa, Kainatın yaşını müəyyən etməyə imkan verir. Bunun üçün milyon işıq ilini Habbl sabitinə bölünməsi kifayət edir.

Habbl qanunu redaktə

Habbl qanununa əsasən iki qalaktikanın bir-birinə nəzərən uzaqlaşma sürətinin təyini üçün Habbl sabiti istifadə edilir.

Kainatın yaşının hesablanması redaktə

Habbl sabitinin qiyməti təqribi də olsa, Kainatın yaşını müəyyən etməyə imkan verir. Bunun üçün milyon işıq ilini Habbl sabitinə bölünməsi kifayət edir.

 

Bu qiymət qalaktikanın sabit sürətlə genişlənməsini fərz edilməklə, kalaktikalar arasında cazibə qüvvəsi nəzərə alınmadan hesablanmışdır. Bu və digər effektləri nəzərə alaraq hesablanmış qiymət isə 13,04·109 ilə bərabər hesab edilir.

Böhran sıxlığının hesablanması redaktə

Böhran sıxlığı Kainatın sıxlığının elə bir nöqtəsidir ki, sıxlıq bu həddə çatdıqdan sonra Kainatın genişlənməsi dayanır və sıxılmağa başlayır.