Henry Fielding.png

"Henri Fildinq" - 1707.ci ildə anadan olmuş ingilis yazıçıdır. Yaradıcılıq fəaliyyətinin əksər hissəsini pyeslər təşkil etsə də, O, daha çox, 1749.cu ildə nəşr olunmuş, klassik dünya ədəbiyyatının ən ilk nümunələrindən biri olan "Tom Cons" adlı iri həcmli romanı ilə tanınmışdır. Yazıçı, 1754.cü ildə, 47 yaşında, Portuqaliyanın paytaxtı Lissabonda vəfat etmişdir.