Heterotroflar (q.yun. ἕτερος — "başqa", "müxtəlif" və τροφή — "qida") — qeyri-üzvi yolla (fotosintez, hemosintez) üzvi maddələr sintez etmək qabiliyyəti olmayan orqanizmlər.Qidalanma prosesində hazır üzvi maddələrdən istifadə edən canlılar heterotrof(yun."hetero"-müxtəlif , "trofe"-qidalanma) orqanizmlər adlanır.

Həmçinin baxrRedaktə