Heyvan qamçılıları

Heyvan qamçılıları və ya Zoomastiqinlər – (lat. – Zoomastigophora) sinfi. Bu sinfi rəngsiz qamçılılar da adlandırırlar.

Heyvan qamçılıları
Elmi təsnifat
XƏTA: parentrang parametrlərini doldurmaq lazımdır.
???:
Heyvan qamçılıları
Beynəlxalq elmi adı
  • Zoomastigophora

Həyat tərzi Redaktə

Forma və quruluşuna görə müxtəlif: suda və torpaqda yaşayan rəngsiz qamçılıları əhatə edir. Saprofit və ya animal yolla qidalanan heterotrof orqanizmlərdir. Zooflagellatların bir hissəsi parazit həyat tərzinə keçmişdir. Onlar onurğalıonurğasız heyvanların, eləcə də bitkiinsanların təhlükəli xəstəliklərinin törədiciləidir.

Quruluşu Redaktə

Bədənin ölçüsü 5–10 ilə 20–30 mkm (nadir hallarda 100-ə qədər) arasında dəyişir. Bir və ya bir neçə qamçısı və nüvəsi var. Bəzi formalarda bədən dəyişkəndir, psevdopodiyalar əmələ gətirə bilir. Çoxalma – qeyri-cinsi yolladır, iki yerə bölünməklə baş verir. Cinsi proses də məlumdur (Polytoma). Yapışmış və plankton, tək və ya kolonial heyvanlardır. Aerob şəraitə üstünlük verirlər, ancaq anaerob qrupları da vardır (Diplomonadidae).[1]

  • Heyvan qamçılıları sinfinə 7 dəstə daxildir.

Choanoflagellida

Bicosoesida

Rhizomastigida

Kinetoplastida

Hypermastigida

Opalinina

Polymastigina

Ədəbiyyat Redaktə

  1. Azərbaycanın heyvanlar aləmi. I cild. Bakı, Elm, 2002, 268 s.

İstinadlar Redaktə

  1. Azərbaycanın heyvanlar aləmi. I cild. Bakı, Elm, 2002, 268 s.