Hicran — qadın və kişi adı.

Hicran
Qadın
Kişi
Digər