Hind vadisi mədəniyyəti

Hind vadisi mədəniyyəti və yaxud Hind vadisi sivilzasiyasıHindistanda Hind çayı vadisində yerləşən qədim mədəniyyət ocağı.

Mədəniyyətin yayılma arealı

Xarici keçidlərRedaktə