I İlyas xəlifə

I İlyas xəlifəSəfəvilər dövlətininQızılbaşlar məmləkətinin qurucularından biri

I İlyas xəlifə
İlyas xəlifə Toxmaqlı
1501 – ?
SonrakıI Şəmsəddin xəlifə
Şəxsi məlumatlar
Doğum yeri Sivas vilayəti, Ağqoyunlular dövləti
Uşağı I Şəmsəddin xəlifə
Dini Şiə İslam
Hərbi xidmət
Mənsubiyyəti Səfəvilər dövləti
Rəhbərlik edib Şah İsmayılın mübarizəsinə

Haqqında

redaktə

I İlyas xəlifə Sivas vilayətində anadan olmuşdu. Mükəmməl savad almışdı.

1500-ci ildə başçılıq etdiyi Toxmaqlı oymağı ilə gəlib I Şah İsmayıla qoşulmuşdu. Hələ şahlıq taxtına əyləşməmiş İsmayıl İlyas xəlifəyə bol vədlər vermişdi.

I İlyas xəlifə Səfəvilər dövlətininQızılbaşlar məmləkətinin qurucularından biridir.

I İlyas xəlifə I Şah İsmayılın vəfatından sonra I Şah Təhmasibə xidmət etmişdi və Qaradağda məskunlaşmışdı.

I İlyas xəlifənin I Şəmsəddin xəlifə adlı oğlu vardı.

Mənbə

redaktə