I Ramzes

HekaNemesNechacha PioMs.svg
I Ramzes
HekaNemesNechacha PioMs.svg

Misir fironu
I Ramzes
StatueHeadOfParamessu-TitledFrontalView-RamessesI MuseumOfFineArtsBoston.png
G39N5

Şəxsi adı
Hiero Ca1.svg
ramsssww
Hiero Ca2.svgra-msi-sw
Рамессу
"Radan doğulmuş"


M23
X1
L2
X1

Taxt-tac adı
Hiero Ca1.svg
N5mn
n
F9
t
F9
t
Hiero Ca2.svgmn-pHti-ra
Men-pexti-Ra
Ranın əbədi qüvvəsi


G5

Hor adı
E2
D40
M13M23tiiY1
Z2
Srxtail2.svg

Hr kA-nxt wAD-nsyt
Hor ka-naxt-vadi-nesut
Hor, çiçəklənən çar qabiliyyətli möhkəm öküz

G16

Nebti adı
N28
D36
Y1
m&t M23A44W19it
Aa15
U15

nb.tj xai-m-nsw-mi-itm
Xai-em-nesu-mi-Atum-nebti
İki ilahə (NexbetUacet) çar simasında Atum kimi"
G8

Qızıl adı
smn
n
U32Aa11
M3
Aa1(tD54N23)

bik nbw smn-mAat-xt-tAwi
Bik-nebu Semen-Maat-kxet-taui
Qızıl şahin, hər iki məmləkətin düzgünlük siması
Yunan Ramesses

I Ramzes (e. ə. XIII əsrtəq. e.ə. 1290, bilinmir) —

İstinadlarRedaktə