HekaNemesNechacha PioMs.svg
I Seti
HekaNemesNechacha PioMs.svg

Misir fironu
I Seti
Statu I Set, Metropoliten muzeyi, Nyu-York

Statu I Set, Metropoliten muzeyi, Nyu-York
G39N5

Şəxsi adı
Hiero Ca1.svg
p
X1
V28C7M17M17U7
N35
Hiero Ca2.svgSetehimerienptah
Stẖj mr.j n Ptḥ
Set, Ptah sevimlisi
Hiero Ca1.svg
p
X1
V28
Sitzender Osiris.png
V39M17M17N36
N35
Hiero Ca2.svgUsirisethimerienptah
(Usiri Sethi meri en Ptah)
Wsjrj Stẖj mr.j n Ptḥ
Osiris-Seti, Ptah sevimlisi


M23
X1
L2
X1

Taxt-tac adı
Hiero Ca1.svg
N5C10Y5
Hiero Ca2.svgMen-maat-Re
Mn-m3ˁ.t-Rˁ
Ranın dünyada əminamanlığı olaraq


G5

Hor adı
E1
D40
N28
D36
Y1
G17R19X1
O49
S29S34N35
Aa1
N16
N16
Srxtail2.svg

Ka-nexet-xai-em-Vaset-se-anx-taui[1]
K3-nḫt-ḫˁj-m-W3st-s-ˁnḫ-t3wj
Tebenli qüvvətli öküz, hər iki məmləkətdə yaşar

E1
D40
G17
N28
R19
Srxtail2.svg
Ka-nexet-xai-em-Vaset[2]
K3-nḫt-ḫˁj-m-W3st
Tebenli qüvvətli öküz

G16

Nebti adı
F25F31S29G43X1S42Aa1 Q3
O39
F23
D46
D21
D40
T10
X1
Z2
Z2
Z2

Vehem-mesut-sexem-xepes-der-pedyet-9
Wḥm-mswt-sḫm-ḫps-dr-pḏt-9
Doqquz ox kəsən (burada yad ölkə mənasında) hökümə (Hakimiyyətə) qadir qılıncı ilə yeni (təzə(dən) doğulmuş)
G8

Qızıl adı
F25N28
Z2
F12S29D21
D40
T10
T10
T10
G17N17
N17
N17
V30
Z2

Vehem-xau-user-pedyut-em-taui-nebu
Wḥm-ḫ3w-wsr-pḏwt-m-t3w-nbw
Bütün məmləkətlərin qüvvətli oxları ilə taclanmış
Abidos siyahısında
Hiero Ca1.svg
N5C10Y5
Hiero Ca2.svg
(№76)
Menmaatra


Yunan Sethos
Firon I Setin mumiyasının başı

Firon I Setin mumiyasının başı

I Seti (təq. e.ə. 1323təq. e.ə. 1279, Qədim Misir) —

İstinadlarRedaktə

 1. Diese Fassung des Horusnamens von Sethos I. ist seltener belegt, vgl. Herbert Ricke: Das Kamutef-Heiligtum Hatschepsuts und Thutmoses' III. in Karnak - Bericht über eine Ausgrabung vor dem Muttempelbezirk - Schweizerisches Institut für Ägyptische Bauforschung und Altertumskunde. Kairo 1954, Anmerkung 11.
 2. Im Horusnamen von Sethos I. folgt (im Gegensatz zum gleichnamigen Horusnamen des Thutmosis III.) das
  N28
  zumeist dem
  G17
  , dafür fehlen
  X1
  O49
  hinter
  R19
  ; vgl. Herbert Ricke: Das Kamutef-Heiligtum Hatschepsuts und Thutmoses' III. in Karnak'. Anmerkung 11.