Kalsium laktat

Sənayedə preparatı almaq üçün süd turşusunun qıcqırma prosesindən istifadə edirlər. Şəkərli maddələr (nişasta, qlükoza) qıcqırma bakteriyaları təsirindən 50ºC-ə qədər temperaturda süd turşusuna çevrilir, alınan turşu isə kalsium-karbonatla neytrallaşdırılır.

Kalsium laktat
Calcium lactate.png
Ümumi
Kimyəvi formulu 2(C3H5O3)·Ca
Molyar kütlə 218.22 q/mol
Termik xüsusiyyətlər
Ərimə nöqtəsi 240 °S

Kalsium laktatRedaktə

AlınmasıRedaktə

Fiziki - kimyəvi xassələriRedaktə

Preparat ağ narın tozvaridir. Havada kristallaşma suyunu tədricən itirir. Soyuq suda az, isti suda isə yaxşı həll olur. Spirtdə, efirdə, xloroformda çox az həll olur.

TətbiqiRedaktə

Preparat kalsium ionlarının mənbəyi və allergiyaya qarşı maddə kimi həblər və məhlullar şəklində tətbiq olunur. Kalsium xloriddən fərqli olaraq, selikli qişalara qıcıqlandırıcı təsir göstərmir.

ƏdəbiyyatRedaktə

İstinadlarRedaktə