Kamişintoizmdə həyat üçün önəmli olan külək, yağış, ağac, dağ və bərəkət şəklinə girən ruh. Tanrı, Xuda, Allah anlamına gəlir. Kamilər təbiətdə, heyvanlarda, əşyalarda şəkil alan, kainatda yaradıcı gücü, ölmüş ruhları təmsil edir. Şintoizmdə kamilər təbiətdən ayrı sayılmır. Sintoistlər pis və yaxşı, neqativ və pozitiv xarakterlər təbiətdə şəkil alan kamilərdir. Onlar musubinin təzahürüdür. Sinto inancına görə kamilər kainat və enerjiylə bağlıdır. İnsanlıq üçün doğru çalışmaq nümünəvi hesab edilir. Sintoistlər kamilərin bu dünyada gizli olduğuna inanırlar.

Xarici keçidlərRedaktə