Şintoizm

Şintoizm, Şinto[1] (yap.神道, şinto, «tanrıların yolu») — Yaponiyanın ənənəvi dini. Qədim yaponların animist inanclarına əsaslanır və ibadət obyektləri çoxsaylı tanrılar və ölülülərin ruhudur. Sözün anlamı yaponca iki sözün birləşimindən yaranmışdır. Şin- Tanrılar və ya ruhlar, to isə yol deməkdir. Bu dinin inkişafında buddizmin böyük təsiri olmuşdur

Montage of Shinto.png

Qədim Yaponlar onları əhatə edən təbiət hadisələrinin, bitki və heyvanların, ölmüş əcdadlarının ruhları olduğunu deyir, onlara pərəstiş edirdilər. Odur ki sintoizmin kökləri çox qədimlərə dayanır. Sintoizmdə həmçinin totemizm, animizm və digər ibtidai dinlərin də təsiri aşkar şəkildə əks olunmuşdur. Tarix boyu sintoizm daha çox buddizm və konfutsiçiliyin təsirlərinə məruz qalmışdır.

Bu din köklü yapon dinidir və bugünədək belədə qalmaqdadır. Hazırda Yaponiyada şintoistlərin 80 minə qədər məbədi, 119 milyondan artıq bu dinə inananı var. Yaponiyadan başqa şintoizm ancaq Havayda və Braziliyada yayılmışdır ki bu həmin ərazilərdə yapon imiqrantlarının çox olması ilə əlaqəlidir. Bu din Yaponiyanın rəsmi dini olmuşdur. Şintoizmdə əsas yerlərdən birini də, Kamilər inancı tutur. Kamilər həyat üçün önəmli olan külək, yağış, ağac, dağ, çay və bərəkət kimi anlamı var. Kamilər əşyaların şəklini alan müqəddəs ruh kimi dilimizə çevrilə bilir. Bəzi kami bir yerə aid olarkən, bəziləri böyük yerlərin qoruyucu ruhu olur.

İstinadlarRedaktə

  1. SSRİ dövründə rus dilinin təsiri ilə azərbaycandilli ədəbiyyatda yalnışlıqla "Şintoizm" və yapon dilində sözün "Şinto" şəklində tələffüz edildiyi yazılırdı, məs: ASE, VIII cild, Bakı, 1984-cü il, səhifə 452-də.