Kanadanın əyalət və əraziləri

Kanadanın əyalət və ərazilər - Kanada inzibati ərazi bölgüsünə görə əyalət və ərazilərdən ibarətdir. Ölkə 10 əyalət və 3 əraziyə bölünür.

Kanadanın Əyalət və Əraziləri