Karfagen dövləti-Şimali Afrikada yerləşmiş qədim dövlət.Əsası Finikiyanın Tir şəhərindən gəlmiş kolonistlər tərəfindən qoyulmuşdur.Karfagen dövləti Roma respublikası ilə aparılmış uzun müharibələrdən sonra e.ə. 146-cı ildə Roma senatının göstərişinə əsasən ləğv edilmiş, paytaxı Karfagen şəhəri tamami ilə dağıdılmış və Karfagen Romanın əyalətinə çevrilmişdir.