Kelt dilləri

Kelt dilləri - hind-avropa dil ailəsinə daxil olan qohum dillər qrupu. Hal-hazırda ona daxildirlər: