Kineziologiya

insan kərəkətləri üzərində çalışan elm

Kineziologiya (yun. κίνησις-kinezis — hərəkət, yun. λόγος-loqos — elm) — əzələlərin bütün istiqamətlərdə mexaniki hərəkətlərini öyrənən elm və ya praktik qayda.