Km/s

sürətin ölçü vahidi

Kilometr bölünsün saat (km/sa formasında da göstərilir), sürət vahidi. Bir cismin 1 saat boyunca getdiyi yolu bildirir. Qısaca km/sa ya da km·sa−1 istifadə olunur. Bir çox ölkədə sürət vahidi kilometr bölünsün saat hesab olunur.

Avtomobil spidometrlərində daxili çevrədə yazılan kilometr bölünsün saat, xarici çevrədə yazan isə mil bölünsün saatı göstərir.

Digər vahidlərə çevrilməsiRedaktə

  • 3.6 km/sa ≡ 1 m/s, (Beynəlxalq vahidlər sisteminə görə sürət vahidi, metr bölünsün saniyə)
  • 1 km/sa ≈ 0.277 78 m/s
  • 1 km/sa ≈ 0.621 37 mph ≈ 0.911 34 ft/s
  • 1 knot ≡ 1.852 km/sa (exactly)
  • 1 mph ≡ 1.609344 km/sa (~1.61 km/sa)