Km/s

sürətin ölçü vahidi

Kilometr bölünsün saat (km/sa formasında da göstərilir), sürət vahidi. Bir cismin 1 saat boyunca getdiyi yolu bildirir. Qısaca km/sa ya da km·sa−1 istifadə olunur. Bir çox ölkədə sürət vahidi kilometr bölünsün saat hesab olunur.

Km/s
Ümumi məlumatlar
Ölçdüyü anlayış sürət
Simvolu km/s
Avtomobil spidometrlərində daxili çevrədə yazılan kilometr bölünsün saat, xarici çevrədə yazan isə mil bölünsün saatı göstərir.

Digər vahidlərə çevrilməsi redaktə

  • 3.6 km/sa ≡ 1 m/s, (Beynəlxalq vahidlər sisteminə görə sürət vahidi, metr bölünsün saniyə)
  • 1 km/sa ≈ 0.277 78 m/s
  • 1 km/sa ≈ 0.621 37 mph ≈ 0.911 34 ft/s
  • 1 knot ≡ 1.852 km/sa (exactly)
  • 1 mph ≡ 1.609344 km/sa (~1.61 km/sa)