Kompakt-disk – mərkəzində dəliyi olan disk şəkilli optik informasiya daşıyıcısı. O informasiya lazerin köməyi ilə oxunur. İlk əvvəl kompakt-disk səslərin rəqəmli saxlanması üçün yaradılmışdı, lakin hazırkı dövrdə kompakt-disk çox müxtəlif məqsədli verilənlərin saxlanması qurğusu kimi istifadə olunur. Audio kompakt-disk formatına görə üzərində verilənlər olan kompakt-disklərdən fərqlidir, onları yalnız CD-pleyerlər səsləndirə bilir. Üzərində həm audio informasiya, həm də verilənlər olan disklər mövcuddur. 2 mart 1983-cü ildə İngiltərədə Sony, PhilipsPolygram şirkətləri audioinformasiyanı saxlayan yeni kompakt diski (CDDA, Compact Disc Digital Audio) və bu diski oxutmaq üçün pleyeri ictimaiyyətə təqdim etmişlər. Diametri 12 santimetr olan bu diskə Bethovenin 9-cu simfoniyası yazılmışdı, əsərin müddəti isə 74 dəqiqə idi.

Kompakt-disk

ƏdəbiyyatRedaktə

  • R.Əliquliyev, S.Şükürlü, S.Kazımova. Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan əsas terminlər. Baki, İnformasiya Texnologiyaları, 2009, 201 s.
  • Əliquliyev R.M., Salmanova P.M. İnformasiya cəmiyyəti: maraqlı xronoloji faktlar. Bakı: “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2013, 169 səh.

Xarici keçidlərRedaktə

kompakt disk