Tribun

(Konsulyar tribun səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Hərbi tribun (lat. Tribunus militum consulari potestate) — Qədim Romada dövlət vəzifəsi, konsul səlahiyyətli magistrat. Bəzən onu konsulyar tribun da adlandırırdılar. Tribun vəzifəsinin yaradılması Qədim Romada plebslə patrisiatın mübarizəsi tarixinə gedir. Plebeylərin hüquqlarını qorumaq üçün, onların tələbi ilə, tribun vəzifəsi təsis edildi. Tribun ancaq plebey ola bilərdi. Tribun çox vacib veto hüququna malik idi, o istənilən maqistratın və hətta senatın qərarına veto qoya bilərdi. E.ə 444 ildən başlayaraq Romada iki konsulun əvəzinə 3-8 tribunun seçilməsi praktikası tətbiq olunmağa başladı. Bunlara konsulyar tribun deyilirdi. Bu maqistratura plebeylərə əlçatan idi. Konsulun və ya tribunun seçilməsi məsələsinə hər il senat baxırdı. Buna cavab olaraq e.ə 443 ildə konsulun səlahiyətindən senz təyin etmək və icmanın tərkibinə nəzarət etmək funksiyası alındı və, ancaq patrisilərdən seçilə bilən yeni maqistrata-senzora verildi.

Mənbə

redaktə

История Древнего Мира. Расцвет древних обществ. Главная редакция восточной литературы Москва 1989 səh.434