• Korpus (hidrovasitə) — gövdə, bir gəmi və ya qayığın alt hissəsini formalaşdıran hidroizolyasiyalı hissə.
  • Korpus (hərbi) — 3-4 diviziyadan ibarət olan hərbi vahid.