Korpus (hidrovasitə)

Gövdə, bir gəmi və ya qayığın alt hissəsini formalaşdıran hidroizolyasiyalı hissədir. Korpus quruluşu gəmi növünə görə dəyişiklik göstərir.

Gəmi korpusu