Kosmos (fəlsəfə)

Kosmos (yun. κόσμος) — Qədim Roma fəlsəfəsinəmədəniyyətinə görə xaosa əks olan dünya haqqında vahid, harmonik təsəvvür. Yunanlar üçün "kosmos" anlayışı iki funksiyada idi  — tənzimlənən və estetika.

Pyotr Apiaanın "Kosmoqrafiya" (Antverpen, 1539-cu il) kitabında kosmos haqqında antik və orta əsrlər təsəvvürü