Kriogen proses - torpağın mənfi dərəcəyə qədər soyuması, donması və donunun açılması vaxtı baş verən fiziki, fiziki-kimyəvi və bioloji proseslərin məcmusu[1].

Liquid nitrogen

Xüsusiyyəti redaktə

Torpağın çat verməsi Torpaq donarkən torpaq kütləsinin qarışması və torpaq nəmliyinin miqrasiyası Çınqıldaş qırıntılarının torpaq kütləsindən çıxarılıb onun səthində paylanması və strukturu-oliqonal törəmələrin çoxkünclü daşlar, tor və s.-nin formalaşması Şaxta - don qabarmaları və s.

Xarici keçid redaktə

İstinad redaktə

  1. Quliyev İ.Ə.Ümumitorpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyası Bakı 2014