Daş dövrü

Daş dövrü — insanların mədəni-tarixi inkişafında böyük rol oynamış dövr. Bu dövrdə əsas əmək aləti və silah kimi daşdan istifadə olunmuşdur.

Daş dövrü
Homodan əvvəl (Pliosen)

Paleolit

Alt paleolit
Son daş dövrü
Homo
Odun idarə edilməsi
Daş alətlər
Orta paleolit
Orta daş dövrü
Homo neanderthalensis
Homo sapiens
Afrikadan çıxış
Üst paleolit
Son daş dövrü
Behavioral modernity, Atlatl,
Origin of the domestic dog

Epipaleolit
Mezolit

Mikrolitlər, Bow, Canoe
Natufi
Khiamian
Tahunian
Heavy Neolithic
Shepherd Neolithic
Trihedral Neolithic
Pre-Pottery Neolithic

Neolit

Neolit inqilabı,
Domestication
Pottery Neolithic
Pottery
Chalcolithic
Daş dövründən qalan nizə ucluğu

Daş dövrü üç hissəyə ayrılır: Paleolit dövrü, Mezolit dövrü, Neolit dövrü. Paleolit dövrü özü də üç hissəyə ayrılır: Alt, Orta, Üst.

PaleolitRedaktə

Paleolit dövrü öz növbəsində üç dövrə bölünür:Paleolit,Mezolit,Neolit. Alt Paleolit: 1,5 milyon il bundan əvvəldən 100000 il əvvələ qədər davam etmişdir. Bu dövrdə ibtidai birlik forması Ulu icma və ya İbtidai sürü mövcud olmuşdur. 700000 il bundan əvvəl ibtidai insanlar odla tanış olmuşlar. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində insanların toteizmə inandığı aşkar edilmişdir. Onlar müxtəlif heyvanlara sitayiş etmişlər.Alt paleolit əsasən Azıx mağarası (Füzuli r.) əsasında öyrənilmişdir.

Orta Paleolit: 100000 il əvvəl yaranmış, e.ə. (eramızdan əvvəl) 40-cı minilliyə qədər davam etmişdir. İnsanlar yığıcılıq və ovçuluqla məşğul olmuş, oddan istifadə etmişlər. İbtidai birlik forması Ulu icma olmuşdur. Neondertal (bacarıqlı insan) insan tipi yaranmışdır.

Üst Paleolit: E.ə. 40-cı minillikdə yaranmış, e.ə. 12 minilliyə qədər davam etmişdir. Ağıllı insan (lat. Home Sapiens) yaranmışdır. Birlik forması — Qəbilə quruluşu. Anaxaqanlığı dövrü. Nəsil icması insanların məşğuliyyəti yığıcılıq və ovçuluq olmuşdur. Axirətə inam yaranmışdır. İnsanlar daha geniş əraziyə malik olmuşlar.

MezolitRedaktə

E.ə. XII minillikdə yaranmış, e.ə. VIII minilliyə qədər davam etmişdir. Ox və kaman ixtira edilib. Nəticədə ovçuluq inkişaf etmişdir.

Birincisi it olmaqla heyvanların əhliləşdirilməsinə başlanmışdır. İbtidai heyvandarlığın və əkinçiliyin əsası qoyulmuşdur. İnsanlar istehlak təsərrüfatından istehsal təsərrüfatına keçmişlər.

NeolitRedaktə

E.ə. VII minillikdə yaranmış, e.ə. VI minilliyə qədər davam etmişdir. Əkinçilik, maldarlıq, toxuculuq, duluzçuluq yaranmışdır. Bu hadisə tarixdə Neolit inqilabı adlanır. İnsanlar oturaq həyata keçmişlər.

İstinadlarRedaktə