36 bromkriptonrubidium
Ar

Kr

Xe
Ümumi
Ad, İşarə, Nömrə kripton, Kr, 36
Qrup, Dövr, Blok 18, 4, p
Xarici görünüşü
Atom kütləsi 83.798 q/mol
Elektron formulu [Ar] 3d10 4s2 4p6
Fiziki xassələr
Halı
Sıxlığı (0 °C, 101.325 kPa)
q/L
Ərimə temperaturu -157.36 °C
(115.79 K, -251.25 °F)
Qaynama temperaturu -153.22 °C
(119.93 K, -244.12 °F)
Elektromənfiliyi
Oksidləşmə dərəcəsi
Spektr =
İonlaşma enerjisi kCmol-1

Ar Kripton kk(Kr) – D.İ.Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 36-cı element. Fotoqrafiyada istifadə olunan bəzi flaş lampalarının istehsalında istifadə olunur. Floresan lampalarda və dalğa boyu standartı olaraq ultrabənövşəyi (UB) Lazer də istifadə edilir. Kripton-85 izotopu, müxtəlif qatların tərkibinə yerləşdirilərək, kimyəvi təhlillərdə istifadə olunur.

Xarici keçidlər

redaktə