Rubidium

D.İ. Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 37-ci element
37 kriptonrubidiumstronsium
K

Rb

Cs
Ümumi
Ad, İşarə, Nömrə rubidium, Rb, 37
Qrup, Dövr, Blok 1, 5, s
Xarici görünüşü
Atom kütləsi 85.4678 q/mol
Elektron formulu [Kr] 5s1
Fiziki xassələr
Halı
Sıxlığı (0 °C, 101.325 kPa)
q/L
Ərimə temperaturu 39.31 °C
(312.46 K, 102.76 °F)
Qaynama temperaturu 688 °C
(961 K, 1270 °F)
Elektromənfiliyi
Oksidləşmə dərəcəsi
Spektr =
İonlaşma enerjisi kCmol-1

Rubidium (Rb) – D.İ. Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 37-ci element. Çox asan ionlaşması səbəbiylə, seziuma alternativ olaraq, kosmos vasitələrindəki "ion mühərriklərində" istifadə edilməkdədir. Vakuum balonlarının və fotosel də quruluşuna qatılan əhəmiyyətli bir komponentidir. Xüsusi şüşələrin istehsalında və ürək araşdırmalarında da istifadə edilir. Bundan əlavə katalizator olaraq istifadəsi mümkündür.