Kristobalit - mineral, SiO2

Kristobalit
Ümumi məlumatlar
Kateqoriya Mineral

HaqqındaRedaktə

Kristobalit - polimorf modifikasiyaları: a-kristobalit - kubik və b-kristobalit - tetraqonal. a-kristobalit 14700 C-dən yuxarı sabit olub, temperatur aşağı düşdükcə tridimitə, sonuncu isə kvarsa keçir. Lakin sürətlə soyudulduqda 180-2750 C-də b-kristobalit keçir. Oktaedr. İkiləşmə {111} üzrə polisintetik. Aqreqat: pulcuqvars, sferolitli, lifli, sızma, gizli kristallik. Rəngsiz, ağ. Parıltısı şüşəli. Sərtliyi 5-7. Xüsusi çəkisi a-kristobalit -2,222, b-kristobalit -2,292. Effuziv süxurlarda: traxit, dasit, vulkanik tuflarda, həm­çinin termal metamorfizmə uğramış qum­daş­larında, maqnezit damarlarında rast gəlinir. Hipergen kristobalit – opalın təkrar kristallaşma məhsuludur. Növ müxtəlifliyi: lüssatit, lüssatin, psevdolüssatin.

Həmçinin baxRedaktə

MənbəRedaktə

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679